การอ่านงบการเงิน ตอนที่ 3

เช่าพื้นที่โฆษณา   เช่าพื้นที่โฆษณา

กลับมาอีกครั้งกับภาคต่อของ ” การอ่านงบการเงิน ” หลังจากที่ผ่านมาแล้ว 2 ตอน ซึ่งกระผมได้อธิบายไว้ในส่วนของ ” สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ” กับ ” กำไรขาดทุน ” ฉนั้นแล้วบทความตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องอื่นเสียมิได้นอกจากจะเป็นเรื่องของ ” งบกระแสเงินสด ” นั่นเอง เราจะมาดูกันว่าในส่วนนี้นั้นมันสามารถบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับบริษัทที่เรากำลังวิเคราะห์ดูอยู่

ในส่วนของ ” งบกระแสเงินสด ” นั้นจะเป็นส่วนที่บริษัทจะใช้เพื่อบอกว่า เขาได้นำเงินสดไปใช้ทำอะไรบ้างและเงินสดที่เขามีอยู่ในมือนั้นได้มาจากอะไรบ้าง ซึ่งถ้าสังเกตุส่วนนี้ดีๆแล้วหร่ะก็ เราสามารถจะรู้ได้เลยว่าบริษัทนั้นๆนำเงินสดที่มีอยู่ไปทำอะไรแล้วเกิดประโยชน์ต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด…

ในส่วนแรกก็คือส่วนของ ” กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ” ในส่วนของตรงนี้ก็จะบอกเราว่าบริษัทนั้นๆได้เงินมาอย่างไรแล้วจ่ายไปกับสิ่งใดบ้าง แต่ที่อยากจะให้ดูเพื่อเป็นเกล็ดความรู้ก็คือ

” ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ” คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทในกรณีที่มีการลางาน , เกษียณอายุ , หรือต้องออกจากงาน ( ค่าชดเชยนั่นเอง ) ซึ่งก็จะถูกบันทึกอยู่ในช่องนี้

ซึ่งในช่องนี้นั่นก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่นักบัญชีจะนำกำไรสุทธิที่ได้มาหักลบกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น ” ค่าเสื่อมราคา ” หรือ ” ค่าตัดจำหน่าย ” เป็นต้น แล้วก็จะได้มาเป็นตัวเลขตั้งต้นที่จะนำไปคิดต่อไป

จากนั้นก็มาดูในส่วนของ ” กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ” ซึ่งในส่วนนี้ผมค่อนข้างจะให้น้ำหนักกับการวิเคราะห์มากหน่อย เนื่องจากเราจะทราบได้ว่าในระหว่างปีนั้นๆบริษัท ได้เงินหรือสูญเสียเงินจากการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด กล่าวโดยระเอียดก็คือ ในช่องนี้จะบอกเราได้ว่า สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด แต่สิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจซักหน่อยก็คือ

สินค้าคงเหลือ ซึ่งตรงส่วนนี้จะบอกเราได้ว่าสินค้าคงเหลือในปีนั้นๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด ซึ่งตรงส่วนนี้ถ้ามีการลดลงมากๆก็จะถือว่าดีเพราะสามารถระบายสินค้าในสต็อกออกไปได้ แต่ต้องสัมพันธ์กับสินค้าคงเหลือในส่วนของสินทรัพย์หน้าแรกด้วย กล่าวคือถ้าสินค้าคงเหลือที่ระบายออกไปในส่วนของกระแสเงินสดนี้ลดลงอย่างมาก แต่สินค้าคงเหลือในส่วนของสินทรัพย์ไม่ลดลงเท่าไหร่ แสดงว่าบริษัทนั้นๆมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ( สินค้าในสต็อก ) ได้ดีเพราะเมื่อขายสินค้าได้ก็สามารถผลิตสินค้ามาเพิ่มเติมได้ทันเหมือนกัน และในอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่องของ

เจ้าหนี้การค้า อย่างที่ทุกๆคนน่าจะรู้ดียิ่งมีหนี้สินเยอะยิ่งไม่ดี ถ้าส่วนนี้มีตัวเลขลดลงได้ก็จะถือว่าดี เพราะบริษัทมีการนำเงินไปชำระหนี้กับเจ้าหนี้การค้านั่นเอง หรืออาจจะมีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น แต่ถ้าบริษัทที่ผู้อ่านวิเคราะห์อยู่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผมว่าไว้ก็ไม่ต้องคิดมากครับ เพราะบริษัทส่วนใหญ่มักจะมีการซื้อสินค้าการเครดิตเอาไว้ก่อน ดังนั้นถ้ามันเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัจจัยเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ได้

ดังนั้นในส่วนของที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานสุทธินี้ ( นำทั้งหมดมาบวกลบกันทั้งในส่วนของ ” สินทรัพย์ดำเนินงาน ” และ ” หนี้สินดำเนินงาน ” ) มีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า แสดงว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่ดีมีการนั่นเอง

สำหรับบทความในตอนนี้เนื่องจากในส่วนของงบกระแสเงินสดมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ ประกอบกับกระผมพยายามจะอธิบายใ้ห้ละเอียดจึงอาจจะดูเยอะไปหน่อย ฉนั้นในบทความตอนหน้าเราจะมาต่อกันในส่วนที่เหลือ ฝากติดตามกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเกล็ดความรู้แถมให้อย่างแน่นอน ( เอาใจมือใหม่และผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆทุกคน ^ ^ ) สำหรับตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนติดตามกันต่อได้ในบทความตอนที่ 4 ครับ

การอ่านงบการเงิน ตอนที่ 2

เช่าพื้นที่โฆษณา   เช่าพื้นที่โฆษณา

Advertisements

One thought on “การอ่านงบการเงิน ตอนที่ 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s